Make your own free website on Tripod.com
*Chưa Mòn Giấc Mơ

by Trịnh Công Sơn

Ta bước bước đi, bước bước hoài,
trên quê hương dấu yêu này
Còn bao nhiêu người, nhìn nhau hôm nay
đôi mắt bóng tối, trái tim nghi ngại
Còn ai quanh đây chưa góp tiếng nói
Chưa nối lại nắm tay

Ta bước bước đi, bước bước hoài,
trên quê hương dấu yêu này
Dù trăm năm dài, ngày đêm ta cứ quyết chiến đấu mãi
Đánh trăm quân thù
Mặt đất âm u đang dọn ngày về
trong câu thề máu xương

Ta bước bước đi, bước bước hoài,
trên quê hương dấu yêu này
Ruộng khô đất nghèo
Bàn tay nâng niu
Ta quyết cấy mãi
Lúa sẽ lên đều
Ngày nay dân ta đang mãi đói khát
quyết sống còn với nhau

Ta bước bước đi, bước bước hoài,
trên quê hương dấu yêu này
Ruộng khô cấy lại, nhà tan ta xạy
Quyết chí sớm tối giữ thơm con người
Ngàn năm dân ta qua mọi ngục tù
Chưa hao mòn giấc mơ.

Ta bước bước đi, bước bước hoài,
trên quê hương dấu yêu này
Ta nối nối tay cất tiếng cười thách đố ai cướp đất này
Từ nghìn năm ta tới
Còn cố gắng mãi
Dựng nước mọi nơi

*Phuong Nguyen's midi sequence did not provide accompaniment for the last stanza which was in Khánh Ly's recorded version of the song.

An Unfading Dream

(English translation by MANH NGUYEN -- Thank You!)

Step by step, we keep walking
Upon this dear homeland
So many people still look at one another with obscured eyes
With hesitating hearts, unready to raise a voice
And to hold hands

Step by step, we keep walking
Upon this dear homeland
Even for hundreds of years, we keep fighting
Against any enemies.
The dark battle ground has been cleared
Our pledge is to bloodily accomplish

Step by step, we keep walking
Upon this dear homeland
Poor fields, dry lands
With caring hands
We decide to keep working
Rice will grow.
Now, still suffering a lasting famine
We are determined to live together.

Step by step, we keep walking
Upon this dear homeland.
We replant rice, rebuild our destroyed homes,
Decisively hold on with our reputation.
We went through all kinds of prisons
But our dreams have not faded out

Step by step, we keep walking
Upon this dear homeland
We hold hands, laughing and sneering at those who invaded this country.
We came here thousands of years ago
With tremendous effort everywhere
We have been building this nation.